För utställare

Följande datum gäller för bordsbokningen inför Retrogathering 2016:

  • Företagare m.fl. som önskar teckna sponsorskap om 1-2 bord har kontaktats under april månad. Då antalet sponsorskap är begränsat, ombeds eventuella sponsorer som ännu inte kontaktats av oss att höra av sig omgående om intresse finns att medverka på höstens mässa.
  • Privatpersoner som är medlemmar i Retrogathering Intresseförening kommer få möjlighet att boka 1 st bord vardera, där bordsbokningen inleds lördag 4 juni kl. 18:00. Bordshyran för medlemmar är 300 kr.

Bordsbokningen för medlemmar i föreningen nås på följande länk:
http://www.retrogathering.se/bokning/index.php

Bra att veta

  • Borden är nominellt 120×70 cm, vissa bord kan vara något större än så, men det är den mindre storleken vi utlovar.
  • Vi tillhandahåller en svart underlagsduk som täcker själva bordsytan, namnskylt på bordet och namnbricka till utställaren.
  • De flesta varor med koppling till spel och datorer är tillåtna att säljas på Retrogathering, förutom livsmedel och drycker tänkta för konsumtion på mässan (samlarobjekt är OK), vapen och verklighetstrogna kopior av sådana, levande djur och liknande. Vid eventuell försäljning av nyproducerade spelkartonger, instruktionsblad, affischer, merchandise och liknande, ska det tydligt framgå på produkten eller att information ges till kunden om att det handlar om ett nytryck/reproduktion. Utställare som bryter mot dessa regler kan efter tillsägning och varning komma att bli avvisad från platsen.
  • För dem som bokat 1 st bord ingår inträde till Retrogathering för utställaren + 1 medhjälpare (totalt 2 personer), för dem som tecknat sponsorpaket om 2 bord ingår inträde för utställaren + 2 medhjälpare (totalt 3 personer).
  • För dem som tecknat sponsorskap ingår klickbar logotyp på hemsidan under den kommande 12 månadersperioden, logotyp på affisch och andra trycksaker.
  • Samtliga utställare kommer att omnämnas med alias på en karta i trycksak i samband med Retrogathering.
  • Utställare är normalt välkomna att förbereda sina bord från fredag kväll samt lördag morgon. Exakta tider och villkor skickas ut före mässan till dem som bokat bord.