Utställaransökan MDM2019

OBS! OBS!

UTSTÄLLARANSÖKAN FÖR RETROGATHERING 2019 FÖLJER INOM KORT!
ANVÄND EJ NEDANSTÅENDE ENKÄT.

OBS! OBS!

Vill du medverka som utställare på Mikrodatormässan som arrangeras i Västerås 23 februari 2019? Fyll då i nedanstående formulär.

För att medverka som utställare på Mikrodatormässan gäller följande villkor:

  • Utställare som visar upp datorsamling eller demonstrerar något användningsområde av mikrodatorer kan ansöka om gratisplats i form av 1-3 st bord eller motsvarande golvyta. Inget medlemskap i Retrogathering Intresseförening krävs. Arrangörsgruppen går igenom ansökningar löpande och tilldelar platser så långt de räcker.
  • Medlemmar i Retrogathering Intresseförening som vill ha bord till försäljning av datorer, tillbehör, datorspel, litteratur osv kan ansöka om 1-3 st bord till en kostnad av 200 kr/bord. Arrangörsgruppen går igenom ansökningar löpande och tilldelar platser så långt de räcker.
  • Övriga privatpersoner som vill ha bord till försäljning  av datorer, tillbehör, datorspel, litteratur osv kan ansöka om 1-3 st bord till en kostnad av 200 kr/bord. Arrangörsgruppen samlar ihop ansökningar och tilldelar platser fr.o.m. 30 december 2018, så långt de räcker.

2018-12-31: I princip alla bord längs väggarna är uppbokade, så det återstår möjlighet att boka bord i ögrupp på golvet med eller utan önskemål om väggplats vid eventuell vakans.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ev. medlemsnummer i Retrogathering Intresseförening

Typ av deltagande
 Försäljning Utställare av samling Demonstration Annat

Antal bord
 1 2 3

Önskad placering av bord (tillgodoses så långt som möjligt)
 Har ingen betydelse Längs vägg om plats uppstår, annars i ögrupp på golvet Endast i ögrupp mitt på golvet

Beskrivning av vad eller vilket utbud du tänkt ta med till Mikrodatormässan

Skriv texten i rutan nedan (Bildverifikation)
captcha